Sen postavit si vlastní dům má dnes nejedna rodina. Samotnému vyhotovení projektu rodinného domu předchází dlouhé období přemýšlení všech členů rodiny o tvaru domu, materiálech, počtu podlaží, prohlížení nespočetného množství katalogů rodinných domů a časopisu o bydlení.

Až když mají v těchto věcech jasno, pak přichází na řad otázka, zdali si koupit katalogový projekt rodinného domu, nebo se rozhodnout pro individuální projekt rodinného domu, který vám dle vašich požadavků, přímo na míru, vypracuje kvalifikovaný projektant.

Když se rozhodnete pro první variantu, zvažte, kromě nižší ceny, také všechny za a proti, které vám koupa katalogového projektu přinese. Podívejte se, jaký je rozdíl mezi katalogovým a individuálním projektem rodinného domu. Když se rozhodnete pro druhou variantu, v tom případě budete muset oslovit projekční kancelář, která má bohaté zkušenosti s projekty rodinných domů a poskytuje komplexní servis pro klienty. Ta vám nejprve připraví architektonický návrh vašeho rodinného domu s 3D vizualizaci, a až po vašem odsouhlaseni návrhu a dispozice rodinného domu začíná skutečná fáze projektu.

Projekty rodinných domů mají tyto tři fáze projektu:

 • architektonický návrh (studie)
 • projekt pro stavební povolení (nebo ohlášení stavby)
 • prováděcí dokumentaci rodinného domu

Co vše musí která fáze projektu obsahovat, uvádí vyhláška č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

​Pro rychlejší orientaci uvedu, že rozdíl mezi projekty rodinných domů pro stavební povolení (ohlášení stavby) a prováděcí dokumentaci je v podrobnosti jejich vyhotoveni. Projekt pro stavební povolení se připravuje z důvodu vydání stavebního povolení na rodinný dům. Prováděcí dokumentace je detailnější forma dokumentace a dle této dokumentace se dům postaví, tj. zrealizuje. U rodinných domů je možnost vypracovat projekt pro stavební povolení již na úrovni prováděcí dokumentace, tzv. jednostupňovou dokumentaci, kterou si moji klienti oblíbili.

Proč?

Protože cena za jednostupňovou dokumentaci je nižší, než cena za dvě dokumentace zvlášť.

Chcete vědět, co přesně musí obsahovat projekt rodinného domu pro stavební povolení (ohlášení stavby), abyste co nejrychleji a bez problémů měli v rukách pravomocné stavební povolení?

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Celkovou situaci stavby
 • Koordinační situaci stavby
 • Projekty přípojek (v případě, že na pozemku nejsou již vybudovány)
 • Situaci dopravního napojení na pozemek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Projekt architektonicko-stavebního řešení
 • Projekt stavebně konstrukčního řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Projekt zdravotně technických instalací
 • Projekt vytápění
 • Projekt rekuperace
 • Projekt fotovoltaiky
 • Projekt elektroinstalace včetně hromosvodu
 • Projekt plynu

Projekty rodinných domů připravuji klientům na míru. Někteří klienti potřebují delší čas na odsouhlasení studie rodinného domu, někteří již přicházejí s přesnou ideou o rodinném domu a příprava studie je rychlejší proces. Po odsouhlasení studie by měl klient počítat dobu 8-10 týdnů na vyhotovení kompletního projektu rodinného domu, no v případě potřeby vím tuto dobu na projekt rodinného domu zkrátit.

Share This