Architektonický návrh rodinného domu (jinak řečeno architektonická studie) se připravuje pro koncového zákazníka, který chce mít dům navržen dle svých představ a nechce katalogový rodinný dům.

Návrh se připravuje jako individuální, přesně dle požadavků klienta, jeho zvyků, osobnosti, profesního postavení, počtů členů rodiny a podle toho, co při každodenním živote upřednostňuje. Například zdali se raději koupe nebo sprchuje, zdali má rád otevřený prostor, nebo spíše menší místnosti atd. atd. Faktorů, které vstupují do přípravy architektonického návrhu rodinného domu, je hodně.

Řešení rodinných domů, které ve svých architektonických návrzích preferuji já, je většinou realistické, praktické, a hlavně realizovatelné. Je hodně projektantů a architektů, kteří Vám, bohužel, udělají návrh rodinného domu, no jejích návrh je ve skutečnosti nerealizovatelný. Od začátku vycházím při návrhu domu, kromě jiného, z konstrukčních zásad, konstrukčního a materiálového řešení, které je skutečně proveditelné a klient nemusí mít strach, že jeho idea domu zůstane jenom na papíře a nebude realizovatelná.

Již v této přípravné fázi návrhu rodinného domu kladu velký důraz na také řešení, které investorovi ušetří náklady při realizaci a je v souladu s jeho ekonomickými požadavky.

Co Vám můžu nabídnout?

  • architektonický návrh, který je konstrukčně realizovatelný
  • architektonický návrh, který reaguje na územně plánovací informaci dané lokality
  • architektonický návrh, který je navržen a osazen na pozemek přesně podle platných vyhlášek a norem
  • architektonický návrh, který není v rozporu s vašimi ekonomickými požadavky
  • originální architektonický návrh, který nebude mít nikdo jiný kromě vás
  • individuální přístup a přijemnou spolupráci

Chcete se dozvědět více o tom, jak probíhá spolupráce? Přečtěte si tento článek.

Nebo si nejste jistí, zdali si pro svůj návrh vybrat architekta nebo projektanta? Možná Vám v rozhodnutí pomůže článek z mého blogu.

Share This