Příprava architektonické studie, jinak řečeno architektonického návrhu je první, přípravnou fázi na cestě za vaším vysněným domovem. Již v této fázi se ozřejmí množství souvislosti, které budou mít dopad na budoucí přípravu projektu – pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby/stavební povolení a prováděcí dokumentace.

Před začátkem přípravy studie je moc důležité si s vámi, během osobní schůzky, nadefinovat základní stavební program – osnovu a vaši podrobnější představu o domě.

Tím se rozumí vyspecifikování:

  1. Základní charakteristiky objektu – dům na rovině se šikmou nebo plochou střechou, přízemný nebo patrový, s garáží nebo krytým stáním, nízkoenergetický nebo pasívní atd.
  2. Co od domu očekáváte – co je cílem, pro koho se dům navrhuje, bude se jednat o bydlení denní nebo víkendové atd.
  3. Speciálních požadavky na dům – bazén, prostory pro podnikání atd.
  4. Seznamu místností a celkovou plochu domu
  5. Kolik financí byste chtěli do výstavby vložit
  6. Inspirace – typy domů, které se vám líbí, styl architektury, barvy, materiály atd.

Čím více bodů ze seznamu si společně vyspecifikujeme, tím se bude architektonický návrh více podobat vaši představě. Když se za mnou zastaví investor, který řekne: „Navrhněte něco, co si myslíte, že by se tam hodilo“, tak takovou spolupráci nikdy nezahajuji. Bez podrobnější investorovi specifikace, není možné architektonickou studii vytvořit. Navrhování domu je v určitém smyslu umění. Projektant/architekt se musí dokázat na investora určitým způsobem „napojit“, aby pochopil souvislosti, které investor od architektonického návrhu očekává.

Co je výstupem architektonického návrhu?

Výstupem jsou max. 2 varianty architektonického návrhu (se stejným koncepčním základem) v tištěné i digitální podobě.

Architektonická studie obsahuje:

– technickou zprávu
– situaci osazení rodinného domu na pozemek
– základní půdorysy domu (přízemí, podkroví, suterén atd.)
– charakteristický řez rodinným domem
– pohledy z každé světové strany
– externí 3D vizualizaci z jedné vybrané varianty

Dlouholeté zkušenosti mě dovedli k přesvědčení, že lidé upřednostňují prostor, který je praktický no přitom moderní a pohodlný, a tímto směrem se ubírají i moje návrhy rodinných domů. Každý můj dům je individualita a nikdy se neopakuje!

Share This