Je nespočetné množství klientů, kteří si myslí, že jednodušší formu projektu rodinného domu, která slouží jenom pro vydání stavebního povolení, můžou použít i pro realizaci stavby místo prováděcího projektu. V podstatě ji použít můžou, no jaksi postrádají fakt, že již tímto krokem jim utíkají jejich těžko zarobené peníze všemi směry.

Nejde mi teď o to, abych navyšovala své zisky a přesvědčovala klienty, jde mi o to, abych vysvětlila laické veřejnosti, proč je prováděcí projekt rodinného domu také důležitý a nestačí k výstavbě jenom projekt pro stavební povoleni.

Jak jsem již mnohokrát v mých příspěvcích uvedla, rozdíl mezi projektem pro stavební povoleni a prováděcím projektem je v jejich detailnosti (podrobnosti), jednoduše řečeno, prováděcí projekt obsahuje všechny detaily stavby a podrobně rozpracované konstrukční řešení projektu pro stavební povolení včetně „výkazu výměr“. Výkaz výměr je vlastně “rozpočet na postavení rodinného domu bez cen” a obsahuje množství všeho materiálu a práce, která je nutná pro realizaci vaší stavby. Když do výkazu výměr doplní rozpočtář ceny za všechen materiál a práci, jedná se pak o „rozpočet stavby“.

A teď se podívejme na to, proč „ANO“ pro prováděcí projekt. Máte již pravomocné stavební povolení, našli jste si dodavatelskou firmu pro realizaci vašeho rodinného domu, odevzdali jste jim projekt pro stavební povolení bez detailů a výkazu výměr a co se pak stane? Pěkně krásně si ve svém dodavatelském rozpočtu na váš rodinný domek připočítají materiál, práci a jiné položky, které vy, jako laik, nejste schopni v jejich rozpočtu uhlídat a překontrolovat.

Pak podepíšete s prováděcí firmou smlouvu a budete se divit, že oblíbená věta: “Nebylo to v projektu” bude v jejich slovníku pokaždé, když se budou snažit navýšit cenu za realizaci vašeho rodinného domu, která by v prováděcím projektu byla řešena omnoho lépe a levnějším způsobem. Bohužel, toto je realita dnešní doby v Čechách, a takovým způsobem již doplatilo mnoho lidí.

Roky praxe mě dovedli k poznání, že když se provádí stavba dle projektu rodinného domu pro stavební povolení, celkové investiční náklady rodinného domu jsou zhruba o 15% vyšší než u realizace domu z prováděcí dokumentace, kde je rozdíl konečné ceny kolem 3%.

Pojďme počítat spolu:
Předpokládaný náklad stavby v projektu pro stavební povolení3.700.000. –
Cena celkové stavby dle projektu pro stavební povolení4.255.000. –
Cena celkové stavby dle prováděcí dokumentace3.811.000. –
Rozdíl 444.000. –

 

Nebylo by lepší doplatit pár desítek tisíc za prováděcí projekt a zbytek využít na lepší účel než nesmyslně proplatit realizaci rodinného domu? Teď jste se mohli přesvědčit, že do prováděcího projektu rodinného domu se skutečně oplatí investovat.

Share This