Rozhodnete-li se k výstavbě rodinného domu, k rekonstrukci nebo k některým drobným stavebním úpravám, je nutné se hned zpočátku připravit na poměrně dlouhý a komplikovaný administrativní proces, jehož cílem je vyřízení stavebního povolení a možné započetí vlastní realizace stavby.

Během tohoto nekonečného maratónu získáváte množství podkladů od různých úřadů a orgánů státní správy, které budou stavbou dotčeny. Vše je závislé na lokalitě, typu a složitosti stavby, resp. stavebních úprav. Při stavbě bez povolení musíte počítat s tím, že po Vás stavební úřad může dříve či později požadovat odstranění „černé stavby“ za Vaše vlastní náklady nebo v lepším případě Vám udělí pouze pokutu.

Nemáte čas nebo se Vám nechce komunikovat, pobíhat mezi úřady a získávat kladná stanoviska a rádi byste tuto starost přenechali někomu jinému? Tak neváhejte a mi za Vás vyřízení stavebního povolení zajistíme! 

Jako odborníci máme dlouholetou praxi v oboru a jsme schopni Vám na Vaše přání pomoci od veškerých úředních záležitostí, které Vám dokáží znepříjemnit celý proces vyřízení stavebního povolení.Tak proč toto celé podstupovat, když se o to můžeme postarat za Vás a čas, který ušetříte, můžete využít pro Váš prospěch? 

Za naši praxi jsme byli osloveni již značným množstvím investorů, kteří nám s radostí přenechali vyřízení stavebního povolení, které probíhalo bez jakýchkoliv problémů.

V první řadě je pro nás podstatná první konzultace se stavebním úřadem, zda je Vaše idea plánované výstavby možná v daném území, resp. jedná-li se o zastavitelné území. Po úspěšném schválení a navázaní kontaktu mezi úřadem a námi můžeme směle pokračovat v získávání dalších podkladů a stanovisek. K tomu, abychom mohli dále pokračovat, budeme od Vás vyžadovat následující seznam dokumentů.

Dokumenty, které budeme potřebovat pro vyřízení stavebního povolení:

 • doklad o potvrzení vlastnického práva na pozemek, který bude stavbou dotčen. V případě, že stavba zasahuje do vlastnictví jiné osoby, je nutné doložit písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene,
 • projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou osobou a ověřené autorizovanou osobou ve dvou vyhotoveních, kterou jsme Vám mimo jiné schopni zajistit,
 • vyjádření (kladná stanoviska) účastníků stavebního řízení,
 • plná moc, díky které budeme moci zajistit požadovaná vyjádření a povolení.

Co vše jsme schopni pro Vás zajistit?                                                      

 • jednotlivá kladná stanoviska DOSSů (dotčených orgánů státní správy) a správců inženýrských sítí,
 • vynětí zastavěné části pozemku dotčenou stavbou ze zemědělského půdního fondu,
 • území rozhodnutí pro umístění stavby (je to povolení, které je ke stavbě třeba, neboť máte v ruce doklad, že Vámi např. vybraný RD na konkrétním pozemku lze postavit),
 • změna v užívání stavby,
 • ohlášení stavby – stavba, jejíž celková zastavěná plocha nepřesáhne 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.,
 • vyřízení stavebního povolení – stavba o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150 m2,
 • zajištění změny stavby před jejím dokončením.

Cenu za získání potřebných dokumentů a podkladů na Vaši konkrétní stavbu Vám rádi připravíme na základě nezávazné cenové nabídky.

Share This