Kdybychom se na „modernost“ měli podívat z laického pohledu, tak projekty moderních rodinných domů mají v sobě prvky jednoduchosti, něčeho nenásilného, co je z pohledu budoucího uživatele praktické, no přitom minimalistické.

Projekty moderních rodinných domů využívají materiály jako dřevo, sklo, pohledový beton, kov a přírodní barvy, no ne jenom to. S vysoce moderním rodinným domem se dost často pojí i slova inteligentní, nízkoenergetický nebo pasivní.

Představte si moderní rodinný dům s velkými prosklenými stěnami na fasádě, jeho majitelé sedí na terase a v jednom momentu se venkovní žaluzie začnou pomalu zavírat bez toho, aby se k tomu majitelé přičinili. Tomuto říkáme inteligence moderního rodinného domu.

Takový moderní rodinný dům z hlediska ekonomického a energetického přispívá k lepšímu pohodlí a potřebám jeho obyvatelů, no hlavně k vyšší kvalitě samotného bydlení. Projekty moderních rodinných domů se boudou od běžných projektů rodinných domů lišit hlavně v tom, že samotný projekt bude řešit kromě základních částí i tyto projektové části (dle potřeby a samotného řešení):

 • Projekt rekuperace
 • Projekt chlazení
 • Projekt větráni
 • Projekt klimatizace
 • Projekt stínění
 • Projekt tepelného čerpadla
 • Projekt technologie solárních kolektorů
 • Projekt inteligentního ovládání celého systému

Pro úplnost ještě uvedu základní části projektů moderních rodinných domů pro stavební povolení dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Celková situace stavby
 • Koordinační situace stavby
 • Projekty přípojek (v případě, že na pozemku nejsou již vybudovány)
 • Situace dopravního napojení na pozemek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Projekt architektonicko-stavebního řešení
 • Projekt stavebně konstrukčního řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Projekt zdravotně technických instalací
 • Projekt vytápění a rekuperace
 • Projekt základní elektroinstalace včetně hromosvodu
 • Projekt plynofikace (vnitřní rozvod plynu)

Jak vidíte, když se pojí moderní s inteligentním nízkoenergetickým (případně pasívním), klient se musí připravit i na to, že projekty moderních rodinných domů s prvky zmíněných systémů se pohybují v úplně jiných cenových relacích jako projekty běžných rodinných domů. Pro tyto projekty moderních systémy rodinných domů se většinou rozhodují klienti, kteří si to finančně můžou dovolit a kterých rozpočet na stavbu je vyšší, než je průměr.

Share This