Hesla „Můj zákazník, můj pán“ se snažím ve své projekční praxi držet každý den. Nejsou to jenom slova, ale dobrá vizitka, že se jako projektant snažím v maximální míře respektovat názory a podněty svého zákazníka.

Jednou za čas (nestává se to tak často) se setkám se zákazníkem, který přichází do mojí projekční kanceláře s tím, že má všechny technologie a materiály na trhu nastudované a přesně ví, co chce. Takové zákazníky si nesmírně vážím, protože spolupráce je pak snadnější a vše jde jako po másle.

Problém ale nastává, když 100% připravený zákazník není otevřený žádné vzájemné diskuzi s projektantem a prosazuje si své. Říkáte si, že to není nic dramatického, zákazník má na to plné právo, jsou to jeho peníze a on je investor. Ano, máte pravdu, ale od určité hranice to není standardní. Situace se pro projektanta začíná vyhrocovat až v momentě, kdy zákazník vyžaduje postupy a technologie, které jsou proti stavebním normám, vyhláškám, zákonům atd., které my, jako projektanti musíme dodržovat.

Vzájemná argumentace projektanta a zákazníka patří ke zdravému procesu tvorby, no ve chvíli, kdy projektant, jako odpovědná osoba, nemůže postupovat dle svých nařízení, spolupráce se komplikuje. Hodně často si takové typy zákazníků myslím, že projektant je jenom „kreslič“ a musí nakreslit a respektovat to, co chtějí oni. Bohužel, není tomu tak. My, projektanti, odpovídáme za odborné provedení projektu, a když si zákazník vymyslí řešení, které, například, ze statického hlediska nevyhovuje vůbec, nemůžeme se pod projekt podepsat.

Před časem za mnou přišla jedna zákazníčka s hodně omezenými finanční možnostmi na rekonstrukci svého rodinného domu. Paní si ale vymyslela řešení nové střechy, které dvojnásobně překračovalo její finance a nechtěla ze své představy upustit ani o chlup. Říkala, že ani jednomu projektantovi přede mnou se to nepodařilo dořešit v její prospěch, proto bude zkoušet dál.  Já jsem byla pátý projektant v pořadí, to jenom pro informaci 🙂

Další ze situací, kdy se vzájemná spolupráce projektanta a zákazníka může začít komplikovat, je ta, kdy architektonické cítění zákazníka a projektanta (který také připravuje i architektonický návrh domu) není na stejné vlnové délce. Někdy projektant, jako i autor návrhu, nemusí úplně souhlasit s architekturou domu, kterou zákazník prosazuje. Většinou vítězí to svaté „Můj zákazník, můj pán“, no u některých projektantů – architektů nemusí. Lidské cítění a systém přesvědčení jsou v některých případech silnější.

Co se s tím pak dá udělat? Buď obě strany najdou společné řešení, nebo se vzájemná spolupráce ukončí. Někdy vědí zkušení projektanti „vychytat problém“ již na začátku nebo při první schůzce. Tak se alespoň vyhnou případným budoucím problémům a nedorozuměním, nebo nepodepíšou smlouvu o dílo vůbec.

Share This