U zateplení fasády je potřebné podat na stavební úřad projekt pro stavební povolení, protože zateplení rodinného domu je úprava, která mění půdorysní rozměr objektu. Projekt zateplení domu není v rozsahu tak široký jako projekt pro stavební povolení novostavby, no důležité je zaměřit se na charakteristické detaily. Tyto detaily musí být z hlediska technického navrženy tak, aby byly provedeny správně a aby nedocházelo k problémům během užívání stavby.

Součástí projektu zateplení je i návrh skladby zateplovacího systému, jeho tloušťky, způsobu kotvení, průkaz energetické náročnosti budovy a také výpočty, které dokazují, že navržený zateplovací systém splňuje požadované hodnoty normy. Projekt řeší i kritické místa, kde může vzniknout vlhkost po zateplení budovy a v maximální míře eliminuje vznik vlhkosti v konstrukcích.

Služby spojené s projektem zateplení rodinného domu, které vám nabízím:

  • obhlídku rodinného domu
  • kompletní návrh zateplení vašeho rodinného domu
  • tepelně technické posouzení
  • statický posudek
  • požární zprávu
  • rozpočet pro zateplení rodinného domu
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení
  • kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci zateplení
  • autorský dozor během realizace zateplení a kontrolu

Jako autorizovaný projektant vám nabízím kompletní projekt zateplení vašeho rodinného domu, včetně všech potřebných detailů, výpočtů a průkazů. Můžete se spolehnout, že projekt bude vypracován na vysoké odborné i technické úrovni a že vám předám dostatečné množství odborných rad.

Share This