Výběr pozemku není jednoduchá záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeden může mít dobrý výhled, druhý může být na krásném místě.

Ale který pozemek skutečně nejlépe vystihuje to, co splní Vaše očekávání o dokonalém bydlení?

Je mnoho faktorů, které je důležité si uvědomit ještě před tím, než podepíšete kupní smlouvu na pozemek. Chybný výběr totiž může negativně ovlivnit celkovou koncepci domu a v budoucnu ho nelze vzít zpět.

Nezvažujte proto jenom kupní cenu pozemku, ale přehodnoťte i tyto faktory:

 • využití pozemku – zdali je pozemek určen pro bytovou výstavbu
 • napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu – napojení na veřejné sítě vody, kanalizace, elektřiny a plynu včetně dopravního napojení na veřejnou komunikaci
 • svahovitost terénu a geologické složení
 • okolí pozemku, sousední pozemky, okolní výstavby
 • dostupnost pozemku – z hlediska dopravní vzdálenosti je velmi významná, hlavně při děném dojíždění do práce
 • velikost pozemku, jeho šířka a délka
 • možnost osazení stavby na pozemek – důležité jsou odstupové vzdálenosti od hranic pozemku
 • orientace pozemku na světové strany
 • pasivní solární zisky
 • hustota zeleně
 • možná riziká a omezení – rozvodněný potok nebo sesuv půdy, blízkost zdrojů záření jako vysílače, vysokonapěťová vedení, trafostanice nebo i geopatogenní zóny či zvýšené pronikání radonu z podloží, hladina spodní vody, blízkost zdrojů hluku či kvalita půdy.
 • vnitřní pocit

Nenašli jste zatím optimální pozemek pro výstavbu? V takovém případě nezoufejte. Proto jste tady, abychom společně nalezli kompromisní řešení. Kontaktujte mě prostřednictvím nezávazné poptávky a dohodneme si schůzku přímo na pozemku včetně odborného poradenství. I když se vám pozemek nezdá být zatím optimální, nic není nemožné. Dobré řešení i na komplikovaném pozemku je možné najít také.

Chcete se dozvědět více o možných variantách poradenství, které Vám před koupi pozemku můžu nabídnout? Klikněte tady.

Share This