V první částí vyprávění o sousedských sporech jsem se okrajově zmínila o problému sousedských vztahů domu postaveném na hranici pozemku, a teď bych ho ráda rozepsala.

Mladý manželský pár si koupil starší rodinný dům na hranici pozemku s tím, že si ho zrekonstruují a budou v něm žít šťastně až navěky. Dům i pozemek se jim na začátku tak líbil, že vůbec neuvažovali o souvislostech, které jim stavba postavena na hranici pozemku a nepřizpůsobivý soused přinese. Manželé si nechali udělat kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce rodinného domu, která byla i s dotčenými stanovisky odevzdaná na stavebním úřadě a začalo se stavební řízení.

Intence stavebního zákona byly dodrženy. Ve 14 denní lhůtě, kdy se jednotlivé strany mohli vyjádřit k plánované rekonstrukci, se nikdo nevyjádřil, proto bylo vydáno stavební povolení a o pár dní později začali manželé bourací práce v domě. Do týdne přišel manželům dopis o pozastavení stavby z důvodu, že soused podal stížnost na stavební úřad. Stížnost byla postoupena hlavnímu kontroloři města a následně krajskému stavebnímu úřadu, protože soused argumentoval tím, že ho stavební úřad neinformoval o stavebním řízení.

Soused ve své stížnosti argumentoval tím, že stavba se realizuje načerno. Možná si řeknete: „byla to jeho chyba, že si zásilku nepřevzal a neměl právo se ohrazovat“ no krajský stavební úřad musel dočasně pozastavit stavbu, dokud se nevyjasnilo, na které straně nastala chyba. Trvalo celé tři měsíce, kým se situace vyřešila. Chyba se prý stala na straně pošty (jenom pro informaci, tento případ se stal na Slovensku, kde pošta po 10 dnech neháže doporučenou zásilku automaticky do poštovní schránky, no vrací se na stavební úřad, když si ji občan nepřevezme).

Ušlý zisk a penále majitelů z důvodu porušení smluvních vztahů s prováděcí firmou (nemožnost realizovat stavbu v prvotním dohodnutém termínu), nikoho v tomto momentě nezajímal.  Řekli si: „V pořádku, máme stavební povolení“, budeme pokračovat dál, stávají se i horší věci.“ To ale netušili, že se skutečně v životě můžou stát i horší věci.

Během bourání střechy zjistili, že na jedné stěně jejich domu má soused přistavěnou starší ocelovou konstrukci přístřešku (bylo ho možné vidět jenom z úrovně střechy, jinak byl v zákrytu), kterou si soused pravděpodobně postavil na černo, ukotvil a oplechoval ji o jejich dům.

Ocelový přístřešek měl základy pevně spojené se zemí, čím se dal považovat za stavbu. Tato konstrukce by rozhodně komplikovala zateplení domu, proto manželé požádali stavební úřad o přešetření této malé stavby, která nebyla zapsána ani v katastru.  Zjistilo se, že šlo o černou stavbu a bylo sousedovi přikázáno tuto konstrukci odstranit, proto, že se skutečně jednalo o černou stavbu.

Když si myslíte, že to byl konec, tak ještě nejsme u konce. V čase, kdy bylo potřeba zateplit obvodovou stěnu rodinného domu ze strany souseda, soused nedovolil vstup na jeho pozemek.

Soused je, dle zákona, povinný umožnit vstup na jeho pozemek za účelem opravy nebo zateplení fasády. Ted se to řeší soudní cestou, protože ani po opětovném zdůrazňování ze strany právníka manželů, soused neustoupil a nechce umožnit žádnou opravu jejich fasády z jeho pozemku. Jak dlouho ještě budou muset čekat na to, kým soud přikáže sousedovi zpřístupnit jeho pozemek, je otázka.

Na závěr jenom jedna rada. S koupi domu na hranici pozemku si kupujete i možné komplikace se sousedy.

Share This