Pro stavbu nového domu potřebujete jak architektonickou studii (návrh), tak projektovou dokumentaci.

Jestli se neumíte rozhodnout, zda architektonickou studii svého rodinného domu svěřit architektovi, nebo se hned obrátit na projektanta, čtěte dál.

V tomto článku vám vysvětlím výhody a úskalí obou možností.

Architektonická studie je jednou z nejdůležitějších částí projektu. Od ní se dále odvíjí projektová dokumentace pro stavební povolení a následně prováděcí dokumentace rodinného domu.

To, jak bude váš vysněný rodinný dům vypadat zevnitř i zvenčí, řeší právě architektonická studie. Její součástí je i externí 3D vizualizace rodinného domu.

Když se potká estetické cítění a konstrukční znalosti

Jako projektantka se přikláním k tomu, že je lepší vypracovat architektonickou studii v projekční kanceláři.

Ale pozor, je tu jedna důležitá věc, na kterou nesmíme zapomenout!

Ne každý projektant má estetické cítění pro architekturu. Pokud se vám domy, které vámi vybraný projektant doposud navrhoval, nelíbí, raději se obraťte na architekta. Pokud máte to štěstí, že projekční kancelář navrhovala v minulosti pěkné domy a stavby, tak u ní zůstaňte.

A to z jednoho prostého důvodu.

Projektant, který vám v další fázi bude připravovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, bude architektonickou studii vašeho rodinného domu navrhovat tak, aby byla i realizovatelná.

Na to bohužel nemalé množství architektů zapomíná.

Zabývají se především „hmotou domu“ a tím, jak bude dům vypadat, ale nemají dostatečnou představu o skutečném konstrukčním návrhu domu a konstrukci jako takové.

Některé návrhy méně schopných architektů se nedají postavit!

Architektonická studie rodinného domu nemá být jenom uměním. Uměním bude, když se bude dát dům bez problémů postavit.

Bez nosných zdí

Před rokem jsem připravovala projektovou dokumentaci rodinného domu na základě architektonické studie, kterou navrhl architekt. Na tom by nebylo nic zvláštního, protože když architekt navrhne dům, projektant udělá projekt.

Zvláštní bylo, že dům neměl žádnou nosnou zeď ani sloup, které by tvořily nosný systém domu.

Architekt, jako autor architektonického návrhu, si striktně trval na svém řešení a nechtěl připustit žádnou jinou konstrukční možnost než svou vlastní. Více ho trápilo, že se mu zmenší o 5 cm interiér domu, než že chybí nosný systém, aby se dal dům vůbec postavit.

Jenom pro upřesnění, jeho nosné zdi měly být sádrokartonové příčky o tloušťce 100 mm.

Nechci říct, že se nedá navrhnout nosný systém do něčeho, co je 100 mm silné, ale pro klientku by to znamenalo podstatné navýšení nákladů na výstavbu.

Paní, pro kterou se dům řešil, byla z této situace nešťastná. Přicházela o značné množství peněz jenom tím, že se architektonická studie od jejího původního rozpočtu na výstavbu lišila o více než 100 %.

S architektem nakonec spolupráci ukončila. Připravila jsem pro ni pak novou architektonickou studii, která byla konstrukčně realizovatelná, a dům je v současné době ve výstavbě bez sebemenších problémů.

Co z toho vyplývá?

Architektonickou studii by měl dělat buď projektant s estetickým cítěním, nebo architekt se znalostí principů konstrukce domů.

Pak bude návrh domu hezký a stavba proveditelná.

Jestli máte zájem o architektonickou studii a projekt ode mě, napište mi a společně můžeme zhmotnit váš sen o vysněném domě.

 

Share This