Sen postavit si vlastní dům má dnes nejedna rodina. Samotnému vyhotovení projektu rodinného domu předchází dlouhé období prohlížení katalogů rodinných domů a časopisů o bydlení a přemýšlení všech členů rodiny o tvaru domu, materiálech, dispozicích nebo počtu podlaží.

Katalogový projekt versus individuální projekt

Když mají všichni v těchto věcech jasno, přichází na řadu otázka, zda si koupí katalogový projekt rodinného domu, nebo zvolí individuální projekt rodinného domu, který jim dle všech požadavků, přímo na míru vypracuje kvalifikovaný projektant.

Rozdíl mezi katalogovým a individuálním projektem rodinného domu jsem vysvětlovala v jednom z předchozích článků.

Pokud vás láká první varianta, zvažte nejen cenu, ale i všechna pro a proti, která vám koupě katalogového projektu přinese.

Když se rozhodnete pro druhou variantu, budete muset oslovit projektanta/architekta nebo projekční/architektonickou kancelář.

Ti vám nejprve připraví architektonický návrh (studii) vašeho rodinného domu s 3D vizualizací, a až po vašem odsouhlasení celého návrhu domu začíná skutečná fáze projektu.

Projekty rodinných domů mají tyto tři hlavní fáze

 • příprava architektonického návrhu domu (architektonická studie)
 • příprava projektu pro stavební povolení / ohlášení stavby
 • příprava prováděcí dokumentace rodinného domu

Je třeba si uvědomit, že vypracování projektu není jenom čas strávený nad „papírem“ a vykreslením finálního řešení.

Návrh i projekt domu je komplexní a koordinovaný postup. Projektant/architekt ho vyhotoví ve spolupráci se specialisty různých profesí (statik, požární inženýr, energetický specialista, zdravotechnik, topenář, plynař, elektrikář, dopravní inženýr, vzduchotechnik, specialista na fotovoltaiku) a v souladu s platnými vyhláškami, normami a jinými zákonnými požadavky.

Celé to trvá přibližně 12-14 týdnů od definitivního schválení architektonického návrhu domu.

​Rozdíl mezi dokumentacemi

Pro rychlejší orientaci uvedu, že rozdíl mezi projekty rodinných domů pro stavební povolení (ohlášení stavby) a prováděcí dokumentací je v podrobnosti jejich vyhotovení.

Projekt pro stavební povolení se připravuje z důvodu vydání stavebního povolení na rodinný dům. Prováděcí dokumentace je detailnější forma dokumentace a podle této dokumentace se dům postaví, tj. zrealizuje.

U rodinných domů je možnost vypracovat projekt pro stavební povolení již na úrovni podrobné prováděcí dokumentace, tzv. jednostupňovou dokumentaci, kterou si moji klienti oblíbili.

Obsah projektové dokumentace pro stavební povolení

Chcete vědět, co musí obsahovat projekt rodinného domu pro stavební povolení (ohlášení stavby), abyste co nejrychleji a bez problémů měli v rukách pravomocné stavební povolení?

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Situaci širších vztahů
 • Celkovou situaci stavby
 • Koordinační situaci stavby
 • Dopravní napojení pozemku
 • Projekty přípojek (v případě, že na pozemku nejsou již vybudovány)
 • Projekt architektonicko-stavebního řešení
 • Projekt stavebně konstrukčního řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Projekt zdravotně technických instalací a dešťové kanalizace
 • Projekt vytápění
 • Projekt plynu
 • Projekt rekuperace
 • Projekt fotovoltaiky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Závěr

Požadujete vypracování kvalitního architektonického návrhu vašeho rodinného domu i samotného projektu přímo na míru s projektantem, který má dlouholeté zkušenosti a praxi?

Ozvěte se mi a můžeme zahájit spolupráci, která vám přinese kvalitu, lidskost a porozumění vašim požadavkům a plánům na vysněný rodinný dům.

Share This