Příprava architektonické studie, jinak řečeno architektonického návrhu, je první fází na cestě za vaším vysněným domovem. Než totiž začnu připravovat projektovou dokumentaci, která popíše, jak stavbu řešit, musíme si společně ujasnit, co chcete.

Architektonická studie je souhrn toho, jak by měl váš dům vypadat zvenku i zevnitř.

Díky ní pochopíte, co vše může mít dopad nejen na budoucí projektovou dokumentaci, ale i na vaše celkové investice do rodinného domu.

Abych mohla studii dobře připravit, je nejlepší se společně osobně sejít a nadefinovat si základní představu o vašem budoucím domě.

Nejde jenom o automatické sesbírání odpovědí na pár mých otázek, ale potřebuji se naladit na konkrétní potřeby a představy celé vaší rodiny o vašem novém bydlení a na styl architektury, který se vám líbí.

Čím více informací od vás budu mít, tím bude architektonický návrh domu lépe vystihovat to, co vás charakterizuje.

Říkám tomu „match“.

Možná, že konkrétní představu již máte. V tom případě si ji společně upřesníme a já vás navedu správným směrem, aby byla funkční a konstrukčně realizovatelná s financemi, které máte k dispozici.

Důležitý je pro mě názor celé rodiny

Před přípravou architektonického návrhu je pro mě vždy moc důležité, aby se k potřebám pro bydlení vyjádřila celá rodina, respektive všichni, kteří budou v domě bydlet. Nejde tady jenom o rodiče, ale i o děti.

Mají speciální koníčky, které vyžadují určitý prostor? Potřebuji to vědět.

Tráví rodina čas většinou spolu u velkého stolu? To mi taky musíte říct.

Máte velkého psa, kterému je nutné po příchodu domů utřít tlapy, a musíme pro to vyhradit prostor někde poblíž vstupu? To byste určitě měli zmínit.

Jednoduše shrnuto, potřebuji vědět a pochopit, jak každý z vás funguje. Díky tomu můžu připravit návrh, který vám sedne jako ulitý a který bude zrcadlit vaše osobnosti.

Co si společně během schůzky nadefinujeme?

Přikládám vám seznam základních otázek, které se zákazníky procházím během první schůzky, abych si co nejpodrobněji vyspecifikovala jejich představu o budoucím bydlení.

 • Jaká je velikost vašeho pozemku a co nám dovoluje a nedovoluje postavit územní plán?
 • Bude stát dům na rovině nebo ve svahu?
 • Jaká je vaše představa velikosti domu a kolik pokojů v něm potřebujete mít?
 • Preferujete dům se šikmou, nebo plochou střechou (nutno porovnat s intencemi územního plánu, zda takový typ střechy povoluje)?
 • Víte, jakou velikost domu chcete? Například 5kk, 6kk atd.
 • Preferujete dům patrový nebo přízemní?
 • Bude garáž součástí domu, nebo bude venku? Chcete raději parkovací stání? Když ano, chcete ho kryté, nebo nekryté?
 • Co se týče technologií v domě, máte již určitou představu nebo potřebujete projektantem navést a prodiskutovat možnosti?
 • Máte preferenci, z čeho chcete dům stavět, nebo si možnosti chcete projít s projektantem a pak se rozhodnout?
 • Pro koho dům navrhujeme a jak velká je vaše rodina?
 • Bude se jednat o bydlení denní nebo víkendové?
 • Bude dům obývaný jednou rodinou po dlouhá léta, nebo může během pár let dojít k jeho prodeji? Když ano, musíme myslet na takové řešení, které negativně neovlivní budoucí prodej domu, jako například nefunkční dispozice.
 • Plánujete v domě bydlet, nebo ho pronajímat?
 • Chcete v domě nebo venku na pozemku bazén?
 • Které místnosti byste v domě chtěli?
 • Máte určitou představu o minimálních rozměrech jednotlivých pokojů, které se musí v návrhu dodržet?
 • Bude v domě i jiný provoz než bydlení?
 • Máte na dům nějaké speciální požadavky?
 • Kolik financí chcete vložit do výstavby? Toto je hodně důležité, protože návrh se pak přizpůsobuje finančním možnostem investora hned od počátku a nemůže se stát, že dům bude o 100 % dražší, než bylo očekávání investorů.
 • Jaké typy domů, styl architektury, barvy, materiály a struktury se vám líbí?

Kdy neumím dělat zázraky

Když se za mnou zastaví investor, který řekne:

„Navrhněte něco, co si myslíte, že by se na náš pozemek hodilo“.

Tak takovou spolupráci nikdy nezahajuji, protože bez konkrétnější investorovy specifikace, neumím vytvořit architektonický návrh.

Navrhování domu je v určitém smyslu umění. Projektant/architekt se musí dokázat na investora určitým způsobem „napojit“, aby pochopil souvislosti, které investor od architektonického návrhu očekává.

A co architektonický návrh rekonstrukce domu

Když píšu o architektonických návrzích, tak do této skupiny spadají i architektonické návrhy rekonstrukcí.

Jediný rozdíl oproti návrhu novostaveb rodinných domů je ten, že u rekonstrukcí jsme dost limitování stávajícím stavem domu, který nás v některých případech nepustí k tvorbě tak, jako když se staví dům nový. S tím je potřeba se smířit a počítat.

Závěrem jenom pár slov

Dlouholeté zkušenosti mě dovedly k přesvědčení, že lidé upřednostňují prostor, který je praktický a přitom funkční, moderní a pohodlný.

Tímto směrem se ubírají i moje návrhy rodinných domů. Každý můj dům je individualita a nikdy se neopakuje, protože je navržen na míru svým obyvatelům.

Chystáte se stavět dům a potřebujete připravit architektonický návrh domu i kompletní projekt? Ozvěte se mi a pomůžu vám zhmotnit sen o bydlení.

Share This