Během své projekční praxe jsem se hodně často nechtěně dostala k cenovým nabídkám jiných projektantů, a to převážně v situacích, kdy se investor již vážně rozhodoval mezi spolupráci se mnou a jiným projektantem. Zákazník byl více nakloněn mému individuálnímu přístupu, celkové strategii spolupráce a příjemnému dojmu během schůzky, čeho se mu u konkurenční strany nedostávalo.

Co ale i nadále rezonovalo v jeho hlavě, byla nižší cena projektu konkurence.

Myslím, že je vhodná doba na to, abych řekla skutečně narovinu, jak to v projekční praxi chodí a čeho jsou někteří projektanti schopní. Setkávám se s tím poměrně často, co je bohužel realita dnešní doby. Je mi někdy nesmírně líto zákazníků, kteří tomu, co musí obsahovat projektová dokumentace, moc dobře nerozumí a jediné, co jich v dané nabídce zajímá je hlavní základní cena projektu. Důvěřují, že projektant ví, co má a nemá být součástí projektu a asi by jim nenabízel něco nesmyslného.

Většina zákazníků si totiž myslí, že v ceně projektu je zahrnuto všechno, co je nutností. No v mnoha případech se bohužel jedná o reklamní tah ze strany projektantů.

Řeknu vám jeden z mnoha příkladů, se kterým jsem se setkala před krátkým časem.

Investor si přinesl na schůzku cenovou nabídku konkurence a chtěl, abych se svojí nabídkovou cenou dostala na cenu konkurence a mohl začít spolupracovat se mnou. Když jsem zmíněnou nabídku začala podrobně studovat, tak jsem zjistila, že hodně věcí, které již byli součástí mojí nabídky a jsou neoddělitelnou nutností dokumentace, měla konkurence vypsané jako položky volitelné a mimo hlavní cenu projektu.

Ať se na mně kolegové nezlobí, ale natahovat investora na tom, že venkovní sítě na pozemku a řešení dešťové kanalizace, kterou měli naceněnou ve výši 8.000.- Kč jako volitelnou položku, která prý nemusí být součástí projektu, je ze strany projektanta absolutně neetické vůči zákazníkovi. V nabídce byla poznámka, že si je může stavební úřad vyžádat. Stavební úřad si je vyžádá na sto procent, takže investorovi později vznikne další náklad.

A to už vůbec nerozepisuji to, že v nabídce bylo dalších pět položek jako volitelných, které jsou nutností projektu.

Po prostudování nabídky jsem investorovi sdělila, že když chce, abych se dostala na cenu konkurence, musím ještě zvýšit svoji nabídku o 30.000.- Kč. Zůstal hodně zaskočený, protože nerozuměl, jak je to možné a co tím myslím. Prošli jsme společně vyhlášku a kompletně nutný obsah projektové dokumentace a až pak zákazník pochopil, že by dokumentaci konkurence přeplatil a extra výdaje by mu vznikli během vyřizování povolení, kdy by se všechny ty věci museli postupně doplňovat. To by se stalo jenom kvůli tomu, že pro něj byla směrodajní základní cena projektu, u které si myslel, že základ zahrnuje všechno co potřebuje a že projektant přeci ví, co mu nabízí.

Za to, že jsme nakonec spolupráci zahájili jsem byla moc vděčná. A tímto bych chtěla také říct, že klamat a zavádět zákazníky, se vůbec nevyplatí.

Když bych teď shrnula nejdůležitější věc, na kterou si dát pozor u cenových nabídek, vychází z toho jedna základní rada.

Když jsou v nabídce volitelné položky, mějte oči na stopkách a ptejte se, co ty volitelné položky znamenají a proč jsou volitelné, když skutečně může dojít k jejich vyžádání stavebním úřadem. Ptejte se také, jakou máte jistotu, že si je skutečně stavební úřad nevyžádá. Jako odborníci by všichni projektanti měli vědět, co standardně stavební úřad na sto procent vyžaduje a co ne.

Share This