Co se skrývá pod pojmem „moderní“?

Kdybychom se na modernost měli podívat laickým okem, tak projekty moderních rodinných domů v sobě nesou prvky jednoduchosti, něčeho, co je z pohledu budoucího uživatele praktické, ale přitom minimalistické.

V dnešní době preferuje více a více zákazníků moderní rodinné domy před klasikou a rustikální architekturou. Mají rádi lehkost a eleganci, která se propojuje s funkční dispozicí domu.

V projektech a architektonických návrzích moderních rodinných domů se využívají materiály jako dřevo, sklo, pohledový beton, kov, přírodní barevné odstíny, ale nejenom to.

S vysoce moderními rodinnými domy se dost často pojí i slova inteligentní, nízkoenergetický nebo pasivní. Rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním rodinným domem jsem popsala v tomto článku.

Inteligentní moderní rodinný dům. Co to je?

Představte si moderní rodinný dům s velkými prosklenými plochami na fasádě. Jeho majitelé sedí na prosluněné terase a v jednom momentě se venkovní žaluzie začnou pomalu zavírat bez toho, aby se o to majitelé přičinili. Tomu říkáme inteligence moderního rodinného domu.

Inteligentní moderní rodinný dům je takový, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí a komfort kvalitním návrhem stavebních konstrukci s využitím technologií a řídícího systému v celém domě. Jednoduše řečeno, je to dům, který řadu věcí bude hlídat a přenastavovat za vás, od topení, přes rozsvěcení světel až po ranní buzení.

Takový moderní rodinný dům z hlediska ekonomického a energetického přispívá k lepšímu pohodlí jeho obyvatel, ale hlavně k vyšší kvalitě samotného bydlení.

Co musí obsahovat projekt takového domu?

Projekty moderních inteligentních rodinných domů se od běžných projektů rodinných domů  liší hlavně tím, že samotný projekt řeší kromě základních částí projektu i další projektové části (dle potřeby a samotného řešení), a to například:

 • projekt rekuperace,
 • projekt chlazení,
 • projekt větráni,
 • projekt klimatizace,
 • projekt stínění,
 • projekt tepelného čerpadla,
 • projekt technologie solárních kolektorů,
 • projekt fotovoltaiky,
 • projekt inteligentního ovládání celého systému,
 • projekt zabezpečovacího systému celého domu.

Pro úplnost ještě uvedu základní části projektů moderních rodinných domů pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situace širších vztahů
 • Celková situace stavby
 • Koordinační situace stavby
 • Dopravní napojení pozemku
 • Projekty přípojek (v případě, že na pozemku nejsou již vybudovány)
 • Projekt architektonicko-stavebního řešení
 • Projekt stavebně konstrukčního řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Projekt zdravotně technických instalací a dešťové kanalizace
 • Projekt vytápění
 • Projekt plynu
 • Projekt rekuperace
 • Projekt fotovoltaiky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Projekt inteligentního systému a zabezpečovacího systému
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

Můžu si moderní inteligentní dům vůbec dovolit?

Jak můžete vidět, projekt moderního inteligentního rodinného domu obsahuje podstatně více části než projekt standardního domu.

Když se pojí moderní s inteligentním a nízkoenergetickým, resp. pasivním, zákazník se musí připravit i na to, že kompletní projekty se pohybují v jiných cenových relacích než projekty standardních rodinných domů.

Pro projekty moderních systémů rodinných domů se většinou rozhodují klienti, kteří si to finančně můžou dovolit a kterých rozpočet na stavbu je vyšší, než je průměr.

Zas na druhé straně musím zmínit, že na některé systémy můžou zákazníci čerpat dotace od státu. V konečném důsledku nebude investice do domu až tak extrémní a může se eliminovat právě zmíněnými dotacemi.

Připraví mi kvalitní projekt moderního rodinného domu každý projektant?

Projekt moderního rodinného domu vám kvalitně neudělá úplně každý projektant. Jednomu může chybět estetické cítění pro moderní architekturu, druhému dostatek zkušeností pro pasivní, nízkoenergetické a inteligentní systémy rodinného domu.

Výběru projektanta je proto potřeba věnovat značnou pozornost, jak popisuji v e-booku, který si můžete stáhnout tady.

Ve své dlouholeté praxi se setkávám s požadavky na tyto domy hodně často.

Architektonickým návrhem, projektem domu i celým procesem můžu provést i vás.

Ozvěte se mi a můžeme zahájit spolupráci, která je založena nejenom na odbornosti, ale i lidskosti a kvalitě mnou poskytovaných služeb.

Share This