Chystáte se zateplit starší rodinný dům?  

Než se pustíte do samotné akce, měli byste navštívit stavební úřad, předložit projekt zateplení a vyřídit potřebná povolení.

Proč potřebuji projekt zateplení a co mám od něho očekávat

Zateplení fasády rodinného domu je úprava, kterou změníte půdorysný rozměr domu.

Novým zateplením domu zvětšíte jeho skutečnou zastavěnost, a proto je potřeba, abyste podali na stavebnímu úřadu projekt zateplení.

Stavební úřad taky potřebuje mít jistotu, že zateplením domu dodržíte všechny předepsané energetické předpisy, které jsou v dnešní době na stavby kladené.

Bez ohledu na to, zdali se jedná o dům nový, nebo starší, výjimky se nedělají.

Projekt zateplení domu není obsahově až tak podrobný, jako například projekt kompletní rekonstrukce domu.

Je ale důležité, aby kromě jiného obsahoval i detaily zateplení, potřebný výpočet a průkaz energetické náročnosti budovy.

Součástí projektu zateplení je také návrh skladby zateplovacího systému, jeho tloušťky a způsobu kotvení.

Detaily zateplení navrhuje projektant tak, aby bylo zateplení provedeno správně a aby později nedocházelo k problémům (kondenzace vlhkosti na konstrukcích v důsledku vzniku tepelného mostu a následně růst plísně). Jednoduše řečeno, projektant posoudí všechna kritická místa.

Výpočty projektant prokáže, že navržený zateplovací systém splňuje požadované hodnoty a bude skutečně fungovat správně.

Co vše vám projektant k projektu zateplení rodinného domu zabezpečí

 • projektant si obhlídne váš rodinný dům na místě,
 • v případě, že nemáte k dispozici dokumentaci stávajícího stavu, tak dům i kompletně zaměří a určí skladby stávajících konstrukcí,
 • když si to budou výpočty vyžadovat, udělají se sondy do některých konstrukcí a projektant zjistí, jaké jsou jejich skutečné skladby,
 • projektant kompletně navrhne a zakreslí zateplení vašeho rodinného domu,
 • projektant udělá tepelně technické posouzení,
 • projektant připraví statické posouzení kvůli navýšení zatížení na stávající konstrukci,
 • projektant vypracuje požární zprávu, ve které prokáže, že vybraný druh zateplení nemá vliv na požární odolnost konstrukce domu,
 • projektant napíše průvodní a souhrnnou technickou zprávu,
 • nakreslí situaci, kde bude stávající obrys domu a obrys domu po zateplení,
 • může vám udělat i rozpočet pro zateplení rodinného domu,
 • v projektu nemůže chybět průkaz energetické náročnosti budovy.

Můžu si tloušťku zateplení určit sám?

Už bohužel neplatí to, co platilo před lety, že majitel domu projektantovi určí, že 10cm zateplení na fasádě by mu mohlo stačit, ať to do projektu zakreslí.

Když projekt půjde na stavební úřad a vy se rozhodnete jít legální cestou se získáním povolení na zateplení, budete muset mít v projektu i průkaz energetické náročnosti budovy.

Průkaz je pro stavební úřad v dnešní době alfou a omegou. Podle toho, do které energetické třídy se váš dům v průkazu zařadí, stavební úřad ví, zdali dům bude nebo nebude po zateplení z hlediska úspor energie vyhovovat.

Výsledek průkazu nezáleží jenom na tloušťce navržené izolace zateplení, ale i na stávajících technologiích v domě.

Pod technologiemi se rozumí systém vytápění, systém ohřevu teplé vody nebo stávající krbová vložka.

Příklad průkazu energetické náročnosti

Na co nejpřekvapivějšího byste se měli připravit

Průkaz energetické náročnosti nemusí vyjít v pořádku, i když bude v projektu tepelné izolace navrženo více, než byste čekali.

Důvod, proč průkaz energetické náročnosti budovy nemusí vyjít, může být v technologiích a starých oknech.

Když je ve vašem domě namontovaný elektrokotel nebo elektrické podlahové vytápění, máte problém. Stará okna netěsní a v zimě pak máte velké ztráty tepla.

Nakonec se může stát, že stávající okna budete muset vyměnit a přidat do domu i doplňkovou technologii (například fotovoltaiku nebo solární panely), aby průkaz energetické náročnosti vyšel v pořádku.

Pozitivní na tom všem je, že na zateplení, nová okna i některé technologie můžete požádat stát o dotaci Zelená úsporám.

Rada na závěr

Zateplení domu by se mělo řešit komplexně. Ne jenom z pohledu detailů a tloušťky zateplení, ale i stávajících technologií a oken.

V dnešní době nestačí, že se do projektu nakreslí pár centimetrů tepelné izolace, protože dům skutečně nebude fungovat tak, jak by měl. A věřte mi, 10 cm izolace vám určitě stačit nebude a stavební úřad vám vrátí projekt k předělání.

Nevíte, zdali budou vaše technologie vyhovovat a co vše bude potřeba ve vašem domě zateplit a vyměnit, aby energeticky fungoval správně?

Nebo máte dotaz, jak na státní dotaci, aby vás zateplení vyšlo na co nejméně?

S těmito otázkami se setkávám hodně často během odborných konzultací. Můžu poradit i vám ještě před tím, než se pustíte do zateplení domu.

Share This