Víte, jaká fáze tvorby nového bydlení je pro většinu lidí nejotravnější? Ano, je to vyřizování stavebního povolení.

Když si u mě objednáte projekt pro nový rodinný dům či rekonstrukci staršího domu, nemusíte si s obíháním úřadů dělat starosti. Vyřešíme to za vás.

Rozhodnete-li se pro výstavbu rodinného domu, rekonstrukci nebo drobné stavební úpravy, je nutné se hned zpočátku připravit na poměrně dlouhý a komplikovaný administrativní proces, jehož cílem je vyřízení stavebního povolení, bez kterého nelze s vlastní realizace stavby začít.

Během tohoto nekonečného maratónu získáváte množství podkladů od různých úřadů a orgánů státní správy, které budou stavbou dotčeny. Vše závisí na lokalitě, typu a složitosti řešené stavby, resp. stavebních úprav.

Stavební povolení vyřídíme za vás

Nemáte čas, chcete, aby vám projekt i vyřízení stavebního povolení zabezpečil projektant, který vám dům projektuje, protože se vám nechce komunikovat s úřady, pobíhat mezi nimi a získávat kladná stanoviska?

Pak jste tu správně.

Připravím vám podrobnou projektovou dokumentaci a vyřídím kompletní stavební povolení. 

Důležité upozornění: Stavební povolení vyřizujeme jenom pro naše projekty, ne pro projekty od jiných projektantů!

Vyřízení stavebního povolení je služba, které si mí zákazníci váží a využívají ji velice rádi. U 95 % projektů zařizujeme rovnou i vyřízení stavebního povolení.

Nejpodstatnější je první konzultace se stavebním úřadem ještě předtím, než se pustíme do návrhu vašeho domu a projektu. Je důležité vědět, zda je vaše idea plánované výstavby možná v daném území, resp. jestli se jedná o zastavitelné území.

Když úřad ideu schválí a navážeme spolu kontakt, můžeme směle pokračovat v architektonickém návrhu vašeho domu a pak v projektu. Následně získáváme další podklady a stanoviska.

Pro další práci od vás bude potřebovat určité dokumenty.

Dokumenty nutné pro vyřízení stavebního povolení v zastoupení:

  • Doklad o potvrzení vlastnického práva na pozemek, který bude stavbou dotčen. V případě, že stavba zasahuje do vlastnictví jiné osoby, je nutné doložit písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
  • Projektová dokumentace stavby, kterou vám vypracuji v nejvyšší kvalitě rovnou já, a to ve třech nebo čtyřech vyhotoveních.
  • Kladná stanoviska dotčených orgánů a podpisy účastníků stavebního řízení (nejsou nezbytně nutné).
  • Plná moc, díky které za vás zajistíme požadovaná vyjádření a povolení.

Vyřizování stavebního povolení je zdlouhavý a vyčerpávající proces. Proč byste ho měli podstupovat, když se o to a o projekt můžeme postarat za vás?

Čas, který ušetříte, určitě rádi využijete lépe.

Share This