Prvním, a také nezbytným krokem, než začne projektant podrobně řešit váš projekt domu, je příprava architektonické studie – architektonického návrhu.

Je to koncept, jak bude dům vypadat, kde přesně bude osazen na pozemku, z jakých materiálů bude postaven, jaké bude mít barvy, střechu, okna, zda bude zapadat do okolí atd.

Většinou mají zákazníci tři možnosti:
 • architektonickou studii jim připraví architekt
 • architektonickou studii jim připraví projektant
 • aktivní jedinci si základní koncept domu připraví sami s tím, že projektant ho „dopracuje“ do reálné podoby před tím, než začne dělat projekt domu

Architektonický návrh rodinného domu (architektonická studie) se připravuje zákazníkovi, který chce mít dům navržen dle svých představ a potřeb a nechce katalogový rodinný dům.

Architektonická studie vzniká na základě potřeb a přání klienta – jeho zvyků, osobnosti, profesního postavení, počtu členů rodiny a podle toho, co při každodenním životě upřednostňuje.

Například jestli se raději koupe nebo sprchuje, jestli má rád otevřený prostor, nebo spíše menší místnosti atd. atd. Faktorů, které vstupují do přípravy architektonického návrhu rodinného domu, je hodně.

Na co si dát pozor při přípravě architektonické studie rodinného domu

Hlavně na to, aby byla architektonická studie realizovatelná do podoby projektu a výstavby.

Aby to nebyl jenom výplod fantazie architekta nebo projektanta, ale něco, co se dá i postavit. Hodně často se totiž stává, že mi na pracovním stole leží studie, která je z konstrukčního hlediska hodně těžko realizovatelná nebo nejde realizovat vůbec.

Jak řeším architektonické studie já

Řešení rodinných domů, které ve svých architektonických návrzích preferuji já, zohledňuje nejen požadavky klienta a estetický vzhled, ale je realistické, praktické, a hlavně realizovatelné a konstrukčně v pořádku.

Při návrhu domu od začátku vycházím z konstrukčních zásad, statického a materiálového řešení, které je skutečně proveditelné. Klient tak nemusí mít strach, že jeho idea domu zůstane jenom na papíře.

Již v této přípravné fázi musím při návrhu rodinného domu klást velký důraz na takové řešení, které investorovi ušetří náklady při realizaci a bude v souladu s jeho ekonomickými požadavky.

Jednoduše řečeno, nenavrhnu mu dům za 20 milionu, když vím, že investičně si může dovolit dům jenom do 10 milionu.

Nejste jistí, zda si pro svůj návrh vybrat architekta nebo projektanta? Možná Vám v rozhodování pomůže tento článek z mého blogu.

Co vám můžu nabídnout?

 • architektonickou studii, která je konstrukčně realizovatelná
 • architektonickou studii, která reaguje na územní plán řešené lokality
 • architektonickou studii, která je navržena a osazena na pozemek přesně podle platných vyhlášek a norem
 • architektonickou studii, která není v rozporu s vašimi financemi
 • originální architektonickou studii, kterou nebude mít nikdo jiný, kromě vás
 • individuální přístup a příjemnou spolupráci
 • zajímavé reference zákazníků
 • přehled některých mých domů

Co je výstupem architektonické studie rodinného domu?

Výstupem architektonické studie jsou maximálně 2 varianty řešení, se stejným koncepčním základem, v tištěné i digitální podobě.

Výstup obsahuje:
 • technickou zprávu a popis základního konceptu řešení, včetně konstrukčního
 • situaci osazení rodinného domu na pozemek včetně základních odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a budov
 • základní půdorysy domu (přízemí, podkroví, suterén, střecha atd.)
 • charakteristický řez rodinným domem
 • 2D pohledy z každé světové strany + barevné provedení domu
 • externí 3D vizualizaci z definitivní varianty

Chcete se dozvědět více o tom, jak pracuji?

Přečtěte si následující článek nebo se mi rovnou ozvěte.

Ráda vás provedu návrhem vašeho vysněného rodinného domu a společně ho doladíme k vaší spokojenosti.

Share This