Hesla „Respektuj a buď respektován“ se snažím ve své projekční praxi držet každý den.

Nejsou to jenom slova, ale i moje dobrá vizitka, že se jako projektant snažím v maximální míře respektovat názory a podněty svého zákazníka.

Až moc „prostudovaný“ zákazník

Jednou za čas (nestává se to tak často) se setkám se zákazníkem, který přichází do mojí projekční kanceláře s tím, že má všechny technologie a materiály na trhu nastudované a přesně ví, co chce.

Takových zákazníků si nesmírně vážím, protože spolupráce je pak snadnější a vše jde jako po másle.

Problém ale nastává, když 100% připravený zákazník není otevřený žádné vzájemné diskuzi s projektantem a prosazuje si své. Říkáte si, že to není nic dramatického. Zákazník má na to právo, jsou to jeho peníze a on je investor.

Ano, máte pravdu, ale od určité hranice to není standardní.

Situace se pro projektanta začíná vyhrocovat v momentě, kdy zákazník vyžaduje postupy a technologie, které jsou proti stavebním normám, vyhláškám a zákonům, které my, jako projektanti, musíme dodržovat.

Vzájemná argumentace projektanta a zákazníka patří ke zdravému procesu tvorby. Ve chvíli, kdy projektant, jako odpovědná osoba, nemůže postupovat dle svých nařízení, se spolupráce komplikuje.

Hodně často si takové typy zákazníků myslí, že projektant je jenom „kreslič“ a musí nakreslit a respektovat jenom to, co chtějí oni.

Bohužel, není tomu tak.

My, projektanti, odpovídáme za odborné provedení projektu, a když si zákazník vymyslí řešení, které je například ze statického hlediska nevyhovující, nemůžeme se pod projekt podepsat.

„Neustoupím ani o píď“ – motto nezdravé spolupráce, která nikam nevede

Před časem za mnou přišla jedna investorka, která měla na rekonstrukci svého rodinného domu dost omezené finanční zdroje.

Paní si ale vymyslela takové řešení nové střechy, které dvojnásobně překračovalo její finance, a nechtěla ze své představy ustoupit.

Říkala, že ani jednomu projektantovi přede mnou se to nepodařilo dořešit v její prospěch, proto bude zkoušet dál.

Já jsem byla pátý projektant v pořadí, to jenom pro informaci. A spolupráce nedopadla.

Nesedneme si po stránce architektonické?

Další ze situací, kdy se vzájemná spolupráce projektanta a zákazníka může začít komplikovat, je ta, kdy architektonické cítění zákazníka a projektanta není na stejné vlnové délce.

Někdy projektant, jako autor návrhu, nemusí úplně souhlasit s architekturou domu, kterou zákazník prosazuje. Většinou vítězí to svaté „Respektuj a buď respektován“, ale u některých projektantů (architektů) nemusí.

Lidské cítění a systém přesvědčení jsou v některých případech silnější.

Co se s tím pak dá udělat?

Buď obě strany najdou společné řešení, nebo se vzájemná spolupráce ukončí.

Zkušení projektanti umí „vychytat problém během spolupráce“ již na začátku nebo při první schůzce. Tak se alespoň vyhnou případným budoucím problémům a nedorozuměním, nebo nepodepíšou smlouvu o dílo vůbec.

Jste na cestě hledání projektanta, který naplní vaše představy, jste otevření vzájemné diskuzi, dáte si poradit a přijmete radu odborníka?

Ozvěte se mi a během osobní schůzky můžeme společně posoudit, zda by pro obě strany byla spolupráce na architektonickém návrhu i projektu vašeho rodinného domu, přínosná.

Můžu vám slíbit to, že když budeme naladění na stejnou vlnovou délku, spolupráce půjde jako po másle. Vy budete mít v rukou nejen kvalitní projekt, který stavební firma během realizace domu nesmete ze stolu, ale i dobrý pocit ze svého rozhodnutí.

Share This