Projekty bungalovů

Projekty bungalovů

V současné době jsou projekty bungalovů nejrozšířenější variantou výstavby rodinných domů. Přinášejí možnost bydlení „ve vlastním“ i rodinám, kterých rozpočet na výstavbu se pohybuje v nižších cenových relacích. Bungalovy mají výhodu v tom, že nemusíte chodit po...
Architektonický návrh rodinného domu

Architektonický návrh rodinného domu

Architektonický návrh rodinného domu (jinak řečeno architektonická studie) se připravuje pro koncového zákazníka, který chce mít dům navržen dle svých představ a nechce katalogový rodinný dům. Návrh se připravuje jako individuální, přesně dle požadavků klienta, jeho...
Projekt rekonstrukce rodinného domu

Projekt rekonstrukce rodinného domu

Většina starších rodinných domů, které si již nějaké ta léta odžili, si vyžadují kompletní rekonstrukci. Je pravdou, že některé staré domy jsou ze statického a jiných hledisek vhodné jenom ke zbourání, no většinou starších domů je možné zrekonstruovat k nepoznání. Je...
Projekt zateplení rodinného domu

Projekt zateplení rodinného domu

U zateplení fasády je potřebné podat na stavební úřad projekt pro stavební povolení, protože zateplení rodinného domu je úprava, která mění půdorysní rozměr objektu. Projekt zateplení domu není v rozsahu tak široký jako projekt pro stavební povolení novostavby, no...
Potřebuji projekt domu

Potřebuji projekt domu

Projekt domu slouží především pro vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení nebo pro provedení stavby. V některých případech se může dokumentace pro ÚR a SP sloučit do jednoho celku (rodinné domy), proto se připravuje jenom dokumentace pro stavební...
Projekty novostaveb rodinných domů

Projekty novostaveb rodinných domů

Sen postavit si vlastní dům má dnes nejedna rodina. Samotnému vyhotovení projektu rodinného domu předchází dlouhé období přemýšlení všech členů rodiny o tvaru domu, materiálech, počtu podlaží, prohlížení nespočetného množství katalogů rodinných domů a časopisu o...