Před pár měsíci mě oslovil starší bezdětný manželský pár s požadavkem vypracování projektu pro ohlášení stavby rodinného domu. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, až na skutečnost, jaká byla jejich představa o rodinném domku. Nejednalo se o úplně typický rodinný dům, který vidíte na každém kroku, proto jsem se rozhodla o tom něco více napsat. Také mě fascinovalo to, jaký přehled, přístup a architektonické cítění měli tito dva, umělecky založení, lidé.

Základní požadavky obou manželů byly:

  • měla by to být přízemní dřevostavba
  • celková zastavěná plocha do 100m2
  • investice do výstavby ne více než 1. milion českých korun
  • dřevodům na pilířích nad zemí, ne na základové desce
  • celková architektura domu by měla vycházet z typologie včelínů, která v maximální míře zachovává ne jenom zajímavý architektonický ráz, no i přirozený soulad bydlení s přírodou
  • rozměry domu přizpůsobit ne moc ideálnímu pozemku

​Představa manželů (konstrukce včelínů) vypadala takto:

Pozemek nebyl na výstavbu rodinného domu skutečně ideální z toho důvodu, že byl úzký a dlouhý (no musím říct, že za výbornou trhovou cenu), navíc byl na hranici pozemku již postavený starší rodinný dům, kterého poloha osazení nového rodinného domku jenom zhoršovala. Po vzájemné dlouhé debatě jsme pak s investorem přistoupili na variantu osazení rodinného domu v zadní části pozemku, kde budou všechny odstupové vzdálenosti od sousedů zachovány bez jakýchkoliv problémů.

Půdorys rodinného domu je 4,5x21m (dost netypický), no splňuje všechno, co tyto dva starší lidé k bydlení potřebují. Vůbec jim nepřekáží průchozí pokoje, právě naopak. Celková zastavěná plocha domu je kolem 95m2, užitná plocha 77,3m2. Přes zádveří se dostanou zvlášť do koupelny a samostatného WC, dále mohou projít do samostatné kuchyně, pak do obývacího pokoje, studovny a následně do ložnice. Celá kompozice rodinného domu vytváří pocit útulného, veselého a moderního domova.

Celý rodinný dům je založen na základových pilotách ve třech radech o průměru 250mm, vytažené minimálně 700mm nad úroveň terénu a maximálně 930mm (v závislosti od reliéfu). Piloty jsou ukotveny do spodních částí – patek, kterých spodní hrany sahají minimálně 900mm pod úroveň terénu do nezamrzlé hloubky.

Konstrukce dřevostavby, kterou jsme nakonec zvolili, nebude z prefabrikovaného systému dřevostaveb, kterých je na trhu nespočetné množství, no celá dřevěná konstrukce (včetně složení stěn) se bude dělat krok za krokem přímo na stavbě. Svislá nosná konstrukce dřevěného rámu celého rodinného domu je tvořena nosnými sloupky rozměru 60x160mm v osové vzdálenosti cca 1,2m od sebe.

Nad domem je navržena šikmá střecha s nízkým sklonem 13%. Vodorovná nosná konstrukce střechy je tvořena krokvemi o rozměru 100x180mm v osové vzdálenosti cca 1,2m od sebe. Protože dům je dlouhý, no poměrně úzký, vnitřní stěny musí být také z dřevěné rámové konstrukce, a to z důvodu komplexního ztužení celého rodinného domu. Obvodové stěny i střecha mají složení vrstev přizpůsobené odvětranému systému fasády i střechy, a tak jsme celý dům dostali do energetické třídy B, co je velmi úsporný rodinný dům.

I když se tento rodinný dům vychyluje z normálu všední architektury, kterou vidíme denně vedle sebe, splňuje vše, co lidé k šťastnému a pohodovému životu, v srdci přírody, potřebují. Ani tu neplatí výsada, že vše, co je dobré, musí být i drahé.

Share This