Poradenství před koupi pozemku

Před koupi pozemku vám nabízím dvě alternativy odborného poradenství. Podrobnou specifikaci a ceny naleznete v tabulce. Cena je již konečná, nenavyšuje se o DPH. Po zaslání objednávky se s vámi do 24h spojím telefonicky nebo emailem a dohodneme si termín schůzky.

Své služby nabízím v Praze, okolí a celém Středočeském kraji. Doprava po Praze je již zahrnuta v ceně. Doprava po Středočeském kraji činí +800. - Kč k základní ceně za poradenství.

V případě, že byste se v budoucnu rozhodli pro kompletní projekt novostavby rodinného domu (projekt pro stavební povolení, který je již na úrovni prováděcí dokumentace), tak vám cenu za poradenství odečtu z ceny projektu. 

ALTERNATIVY PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ NA MÍSTĚ ROZŠÍŘENÉ PORADENSTVÍ S PÍSEMNÝM VÝSTUPEM
Podrobná prohlídka pozemku v trvání 1h ano ano
Zhodnocení pozemku z hlediska velikosti a orientace ano ano
Návrh ideálního osazení budoucí stavby na pozemek ano ano
Možnosti výstavby z hlediska platného územního plánu dané lokality (zastavěná plocha, výška zástavby, uliční čára atd.) ano ano
Vyhodnocení, zdali je pozemek ideální pro váš stavební záměr ano ano
Vyžádání existujících veřejných inženýrských sítí od správců sítí ne ano
Hmotové osazení a zákres záměru investora do situace stavby ne ano
Zhodnocení pozemku z hlediska dopravní a technické infrastruktury ne ano
Zhodnocení rizik z hlediska bezpečnostních a ochranných pásem ne ano
Zhodnocení rizik z hlediska chráněné krajinné oblasti ne ano
Zhodnocení rizik z hlediska existujících věcných břemen na pozemku ne ano
  3.990.- Kč* 6.990.- Kč*

* Cena je stanovená pro velikost pozemku do 2500m2.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Informace k poskytnutí osobních údajů

Praha a Středočeský kraj
Ing. Alžbeta Podstavská
Dobrovského 646/9, 170 00 Praha 7
IČO:87988151
tel.: +420 773 566 529
Skype: betka69
e-mail: info@betaprojekt.cz

Referenční projekty

Přečtěte si zkušeností mých klientů a nechte se inspirovat

Rekonstrukce rodinného domu

“S manželem jsme zvažovali více než rok, zdali se vůbec náš starý dům dá zrekonstruovat a či se nám oplatí do toho jít. Prodej nepřipadal v úvahu, protože trhová cena byla nízká, dom jsme zdědili a chtěli jsme ho zúročit jinak, než prodat pod cenu. Pani Podstavská byla naše záchrana. Již při první schůzce věděla, o čem mluví a ubezpečila nás, že dům můžeme zrekonstruovat ...

Další reference