Blog

Prováděcí projekt – ANO nebo NE?

Rozdíl mezi projektem pro stavební povoleni a prováděcím projektem je v jejich detailnosti (podrobnosti).

Kdo je dobrý projektant?

Výběr projektanta na základě nejnižší ceny nemusí hned znamenat, že ušetříte, jak by se na první pohled mohlo zdát!

Projektová dokumentace pro stavební povolení rodinného domu není jenom náčrtek…

Rozhodnutí postavit si vlastní dům nese se sebou věnování většiny vašeho volného času přípravní fázi, ještě před začátkem samotné realizace domu. Tato fáze, kromě jiného, zahrnuje přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení.

Projekt atypického rodinného domu

Tento rodinný dům se vychyluje z normálu všední architektury, kterou vidíme denně vedle sebe, splňuje vše, co lidé k šťastnému a pohodovému životu v srdci přírody potřebují.